Социјалистите биле главните бранители на ропството во САД, капиталистите биле против

Како млада држава која прва извојувала победа против европскиот колонијализам во 1776 година, САД нормално морала да исполни одредени услови

Read more

„Еднаквоста во можностите“ е скапа утопија која ја зголемува сиромаштијата

Еден од стандардните наративи на модерната левица, која наводно признава одредени социјални разлики, е дека еднаквоста на можностите ги намалува

Read more

Човековите права на ООН не важат за македонците

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) ја осудува анти-македонската дволичност на Обединетите Нации и нивната прослава на 70-годишнината на

Read more

100 години „Војна за ширење на демократијата“ на Вудроу Вилсон, и обидите на Трамп да ја прекине

Крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, познат е уште како Прогресивистички Период, во кој се напушта старата капиталистичка

Read more

(Видео) Укинете ги даноците, придонесите и државните регулативи, економијата сама ќе го подигне животниот стандард

„ВАРВАРСТВОТО СЕ ПРЕТВОРА ВО ЦИВИЛИЗАЦИЈА КОГА ИМА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, МИР И НИСКИ ДАНОЦИ“ вели Адам Смит во своето револуционерно

Read more