Социјализмот и планската економија во Венецуела: Печат на рака за сите кои го добиле својот дел

Во неслободно општество, во кое Владата ги планира ресурсите, како и понудатаа и потрошуачката кај обичните луѓе…ова е нормална глетка.

Read more