Америка vs Русија: Ракети, вселена и животен стандард

Вообичаената анти-западна реторика на нашите простори, неретко започнува со „фактите“ околу руско-американската трка во производство на ракети, поготово таму некаде

Read more

(Видео) Укинете ги даноците, придонесите и државните регулативи, економијата сама ќе го подигне животниот стандард

„ВАРВАРСТВОТО СЕ ПРЕТВОРА ВО ЦИВИЛИЗАЦИЈА КОГА ИМА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, МИР И НИСКИ ДАНОЦИ“ вели Адам Смит во своето револуционерно

Read more