Америка vs Русија: Ракети, вселена и животен стандард

Вообичаената анти-западна реторика на нашите простори, неретко започнува со „фактите“ околу руско-американската трка во производство на ракети, поготово таму некаде

Read more